Power Plate och Golf

Snabbare Uppvärmning – Effektivare Träning – Återhämtning på kortare tid

Power Plate kan hjälpa dig att: Slå bollen längre – Förbättra din noggrannhet och träffa fler fairways – Undvika skador

Med Power Plates harmoniska tredimensionella vibrationer aktiveras upp till 97% av muskelfibrerna med hjälp av kroppens naturliga reflexer. Power Plate hjälper dig att värma upp snabbare, träna effektivare och återhämta dig på kortare tid samt förbättrar din prestation och minimerar risken för skador. Med en Power Plate tränar du igenom kroppen på 20-30 minuter och får snabbare resultat på kortare tid samt får du tid över. 3 minuter före och 3 minuter efter spel kan vara skillnaden mellan vinst och förlust.

Förbättra ditt golfspel med hjälp av kraften i vibrationer.

Träna för ett bättre spel med mindre skaderisk

Se filmer på övningar på Power Plate som gör dig till en starkare golfspelare.