Vanliga frågor

HUR FUNGERAR POWERPLATE?

Power Plate-maskinen är konstruerad för att skapa en harmonisk tredimensionell rörelse (vibration). Detta medför att din kropps tyngdpunkt förflyttas mellan 25-50 gångar per sekund. Eftersom vår kropp alltid strävar efter att upprätthålla sin balans gentemot gravitationen kommer vårt naturliga reflexiva stabiliseringssystem att aktiveras i sin helhet. Musklerna svarar med snabba reflexiva sammandragningar(Tonic Vibration Reflex TVR) vilket medför en mycket effektiv och hälsosam effekt.

KAN ANVÄNDNING AV POWER PLATE HJÄLPA MIG ATT GÅ NED I VIKT?

Märkbar viktminskning rapporteras ofta av de som använder PowerPlate regelbundet i kombination med nyttig och kalorifattig mat. En av anledningar till det är ökat lymfatiskt flöde som medför bortforsling av biologiska restprodukter och ansamlad vätska.

Undersökningar visar att när PowerPlate används som del av en aktiv livsstil så kan den ha en signifikant påverkan på minskning av kroppsfett. Vilket troligen beror på ökad metabolism under och efter träningen.

KAN JAG TRÄNA ENBART PÅ POWERPLATE?

Många människor som bara tränar på PowerPlate är nöjda med sina resultat. Vi rekommenderar dock att kombinera med någon form av konditionsträning.  Kom ihåg att PowerPlate kan användas i samband med många andra träningsformer och ett flertal träningsredskap.

HUR SÄKER ÄR VIBRATIONSTRÄNING?

Det finns mer än hundratusentals Power Plate-användare runt om i hela världen, som har tränat på maskinen i många år. Med så utbredd träning och inga rapporterade negativa effekter visar på en mycket säker träningsform. Men som med all form av aktivitet så bör man anpassa sin träning efter sina fysiska förutsättningar.