Power Plate My7 Fitness Unlimited

Power Plate Sverige tillhandahåller garantiservice, övrig service och underhåll på samtliga maskiner i sortimentet. Vi lagerför även tillbehör och extra utrustning till alla modeller.

För mer information och servicebokning kontakta oss på staffan@powerplatesverige.se