Läkemedelsfritt alternativ att öka bentätheten och stärka benstommen. 

bioDensity-systemet hjälper på ett säkert sätt att öka bentätheten genom att stimulera kroppens naturliga benföryngringsprocess. Baserad på  befintlig vetenskap rörande benbelastning/kompression, ger bioDensity optimala biomekanik för självkomprimering av ben, anpassad stimulering för att öka bendensitet och stärka senor och ligament.

Forskning har visat att aktiviteter som innehåller en relativt hög belastning är mest effektiva för att öka eller bibehålla benmassa. Med bioDensity sätts användaren/patienten i en optimal biomekanisk position vilket möjliggör belastning som är flera gånger kroppsvikten, dessa vikter är nära eller lika som stötbelastning.( se nedan)Användare/patienters DXA undersökningar har visat att BMD (g/cm2) /benskörhet förbättrats tydligt från ett snitt på 7.02 till 14.9% in höfterna och 7.73 till 16.6% i ryggraden efter ett års träning.(se nedan) Nivån på effekten är långt över det som normalt kan uppvisas vid traditionell vård. Vidare har forskare uppmätt liknande prestationsförbättring hos 2380 patienter, (se nedan), även muskelmassan har bevisats påverkats av HbA1c minskning.

Källor